Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
6 01 2017

Różnice kulturowe otwarte zajęcia

Zapraszam na otwarte, nieodpłatne zajęcia n/t różnic kulturowych i szoku kulturowego. Spotkania mają charakter warsztatowy, praktyczny i przeznaczone są dla osób przeżywających trudności ze względu na różnice/konflikty kulturowe bądź osobiście zainteresowanych relacjami większości (dominującej kultury) i mniejszości. W szczególności zapraszam osoby migrujące lub należące do mniejszości (społecznych, narodowych, etnicznych, i innych). Będziemy się zajmować konkretnym zagadnieniem wybranym wspólnie przez uczestników.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i – pamiętając, że badane zagadnienia często są trudne – w swobodnej atmosferze. Nie są terapią grupową.

konflikt i szok kulturowy

„Proces Grupowy”

Procesy grupowe stanowią rodzaj pogłębionej debaty. Jej uczestnicy mają możliwość poznawać i prezentować różne stanowiska dotyczące określonego zagadnienia (zwykle konfliktu) i odkrywać ich psychologiczny wymiar. Procesy grupowe są stosowane na świecie jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów i badania ważnych zagadnień, w małych grupach i organizacjach, ale też w tym międzynarodowych korporacjach i dużych grupach (zobacz Worldwork).
Formuła procesu grupowego umożliwia pełniejsze zrozumienia danego zagadnienia, ale także poznanie indywidualnych wartości, preferencji czy ograniczeń, które współtworzą badane zjawisko. Ta wiedza ma również praktyczny wymiar i często jest później z powodzeniem stosowana przez uczestników.

Spotkania trwają około 2 godziny i zawiera wstęp teoretyczny i krótką dyskusję, proces grupowy facylitowany przez prowadzącego oraz omówienie.

Konieczność zapisów

Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy na temat potrzeb i motywacji do uczestnictwa w zajęciach, bezpośrednio u prowadzącego pod numerem telefonu +48 601 376 474. („Powroty”)

Termin: 11 lutego, 2016, sobota, g. 18:00. Kolejne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
Adres: Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa.
Superwizja: Kate Jobe.

Prowadzący, Mikołaj Czyż, jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu. Więcej informacji.

Całe spotkania będą rejestrowane na wideo, jedynie dla celów szkoleniowych prowadzącego (nagranie nie będzie upublicznione).