Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
18 04 2011

Worldwork w Polsce w 2014 roku!

21. Worldwork, w 2014 roku, odbędzie się w Polsce! To wspaniała wiadomość dla polskiej psychologii, psychoterapii i pracy z procesem!

Worldwork to organizowana przez Research Society for Process-Oriented Psychology (RSPOP, Stowarzyszenie Naukowe Psychologii Zorientowanej na Proces) konferencja odbywająca się w różnych krajach raz na trzy lata. W czasie jej trwania setki uczestników z całego świata zajmują się ważnymi zagadnieniami w obszarze społecznym, dotyczącym środowiska naturalnego oraz polityki. Zajęcia wspierane, facylitowane są przez liczny zespół dyplomowanych nauczycieli pracy z procesem zrzeszonych w IAPOP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Praktyków Psychologii Zorientowanej na Proces), którzy stosują narzędzia pracy z procesem, w tym koncepcję Głębokiej Demokracji, do rozwiązywania konfliktów w grupach i społecznościach, wspierania dialogu i pracy z kryzysem.

Więcej informacji na stronie Worldwork.org.

 
Świat
„Głęboka Demokracja jest zasadą stojąca za procesami tworzenia się społeczności, obejmującą wszystkie stanowiska i role, włącznie z naszymi zbiorowymi doświadczeniami odmiennych stanów, oraz subtelnymi odczuciami i tendencjami. Jest zasadą tworzącą przestrzeń dla «oddzielonego», «mającego słaby głos» i dla «niewypowiedzianego».”
– Arnold Mindell


Aktualizacja: konferencja się zakończyła. Zobacz zdjęcia z Worldwork 2014.