Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
10 07 2016

Wyniki badania „Po co to robię?”

Wpis o przedsięwzięciu dotyczącym psychologii uzależnień. W ramach tego projektu, na przełomie 2015 i 2016 roku, badane były substancje lub zachowania uzależniające oraz doświadczenia związane z ich użyciem. Respondenci przekazywali informacje o stosowanej przez siebie substancji (np. papierosy) lub o zachowaniu (np. jedzenie), oraz o doświadczeniu, które mają nadzieję osiągnąć poprzez użycie substancji lub realizację zachowania (np. #relaks, #przyjemność). Informowali również o doświadczeniu niepożądanym, którego chcą uniknąć dzięki zastosowanie substancji/zachowania (np. #stres, #smutek).

Wykresy poniżej przedstawiają powiązania substancji lub zachowań (tendencji do uzależnienia) z etykietami doświadczeń pożądanych (kolor czerwony) i niechcianych (czarny). Użyty zbiór danych obejmuje blisko sześć tysięcy rekordów (n = 5973). Wykresy są interaktywne.

Więcej o projekcie znajduje się tutaj, a sama ankieta/aplikacja dostępna jest pod tym adresem (wersja angielska).

Relacje substancji i doświadczeń / proporcje

Obwód wykresu reprezentuje substancje i zachowania (od najczęściej występujących zgodnie w ruchem wskazówek zegara), średnica kół wewnątrz – częstość występowania poszczególnych doświadczeń w całym badaniu, a szerokość połączeń między substancją a doświadczeniem – względną częstość występowania doświadczenia w relacji z daną substancją. Ilustracja przedstawiają najpopularniejsze substancje (wpisane przez >50 osób) i etykiety doświadczeń (>10).

Graf koincydencji

Prezentacja relacji tendencji do uzależnień (substancji/zachowań) z pożądanymi i niechcianymi doświadczeniami w postaci chmury tagów. Etykiety o zbliżonej charakterystyce znajdują się bliżej siebie (np. jedzenie i słodycze albo #radość i #szczęście).

Serdecznie dziękuję Piotrowi Migdałowi, autorowi wizualizacji danych (źródło).

Demografia

Dane dotyczące wieku i płci respondentów pochodzą z narzędzi analitycznych Google Analytics.

rozkład wieku
Rozkład wieku respondentów.

rozkład płci
Płeć respondentów.

Inne kierunki

Zgromadzone dane pozwalają badać również szereg innych zależności. Poniżej dwa przykłady mówiące o relacjach między przeciwstawnymi etykietami doświadczeń.

antagoniści lęk
Rozkład etykiet doświadczeń przeciwnych do etykiety #lęk.

antagoniści pustka
Rozkład etykiet doświadczeń przeciwnych do etykiety #pustka.

Wyniki badania prezentowane były w 2020 roku jako częścią wystawy „Dane to Emocje. Emocje to Dane.”