Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
19 08 2017

„Kraj pęknięty na pół” otwarte zajęcia / facylitacja

Tematem spotkania będzie rosnące napięcie polityczne, przerwana komunikacja między stronami sporów i utrata wzajemnego szacunku.

Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy o tym, jak podziały społeczne czy światopoglądowe przejawiają się w doświadczeniu każdego z nas; jakie głębsze wartości, przekonania bądź stanowiska tworzą obecną sytuację i jak przyczyniają się do eskalacji napięcia. Kluczowym zagadnieniem będzie poznawanie stanowisk po obu stronach „pęknięcia” i relacji między nimi (a nie tylko poszukiwanie prawdy, rozwiązań czy kompromisów).

W ramach tego szerokiego tematu „kraj pęknięty na pół” uczestnicy wspólnie wybiorą bardziej szczegółowe zagadnienie, na którym następnie skupimy się w ramach dalszej dyskusji. Jej przebieg będzie ustrukturalizowany i facylitowany (prowadzony).

Zaproszenie skierowane jest do osób w każdym wieku i o różnych światopoglądach, które chcą lepiej rozumieć relacje między społecznym a osobistym wymiarem konfliktów oraz ciekawe są innych sposobów doświadczania i punktów widzenia.

Konieczność zapisów!
Uczestnictwo jest nieodpłatne, wymagane są zapisy (email lub telefon). Grupa będzie kameralna (<12 osób). Proszę o punktualność - ze względu na formułę zajęć nie można uczestniczyć jedynie w części spotkania. Spotkanie zaczyna się o g. 18:00 poniedziałek, 28. sierpnia i będzie trwać około dwóch godzin. Adres: ul. Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa.

Prowadzący, Mikołaj Czyż, jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu, więcej informacji. Spotkanie będzie rejestrowane na wideo, wyłącznie do celów szkoleniowych prowadzącego (nagranie nie będzie upublicznione).

Formuła zajęć opiera się na praktycznych narzędziach psychologii procesu do pracy z konfliktami i facylitacji zjawisk występujących w grupach (czy społecznościach) – procesie grupowym. Przypomina panel dyskusyjny, ale też różni się od niego; celem jest przede wszystkim zwiększanie świadomości stanowisk występujących w ramach danego zagadnienia, badanie ich wzajemnych oddziaływań i dynamiki (ról lub „figur”) oraz odnajdywanie ich osobistego wymiaru.