Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
21 06 2016

Różnorodność w świecie / różnorodność we mnie cykl procesów grupowych

Żyjemy w czasach zmian, rosnących konfliktów i wyzwań wielobiegunowego świata. Podczas cyklu spotkań będziemy badać, jak te procesy przebiegają w świecie i w naszym indywidualnym doświadczeniu. W tym celu będziemy stosować metodę procesu grupowego (patrz opis poniżej).

Procesy Grupowe

Zapraszam do wspólnego zgłębiania kluczowych zagadnień współczesnego świata – dołącz do cyklu siedmiu spotkań prowadzonych metodą „Procesów Grupowych” w Warszawie. Uczestnictwo jest nieodpłatne, wymagane są zapisy. Będziemy pracowali w zamkniętej (stałej) grupie, co tydzień w niedzielę, w godzinach 18:30-20:30.

Każde spotkanie będzie poświęcone wybranemu tematowi i będzie miało taką samą strukturę: wstęp teoretyczny i krótką dyskusję, proces grupowy facylitowany przez prowadzącego, omówienie i krótkie zadanie podsumowujące.

Zapraszam osoby, które:

  • żywo interesują zagadnienia dzisiejszego świata, polityki, przyszłości,
  • chcą lepiej rozumieć relacje między społecznym a osobistym wymiarem konfliktów i trudności w świecie,
  • ciekawe są innych sposobów doświadczania i punktów widzenia – własnych i innych uczestników.

Zajęcia będą stanowiły okazję do zapoznania się z formułą procesów grupowych – służącej do facylitacji ważnych tematów społecznych i/lub konfliktów w grupach i organizacjach.

Serdecznie zapraszam osoby każdej płci, w każdym wieku i o różnych światopoglądach!

Daty i tematy:

  • 3 lipca, 2016 – rozwarstwienie społeczne, dostęp do przywilejów, współpraca a konkurencja,
  • 10 lipca, 2016 – konflikty zbrojne, zagrożenie wojną,
  • 17 lipca, 2016 – zmiany naturalnego środowiska, globalne ocieplenie,
  • 24 lipca, 2016 – koniec humanizmu i demokracji, technokracja,
  • 31 lipca, 2016 – obcy, imigranci,
  • 7 sierpnia, 2016 – religie i duchowość,
  • 14 sierpnia, 2016 – nowy początek?

Czym są procesy grupowe?

Procesy grupowe – metoda autorstwa Arnolda Mindella, twórcy Psychologii Procesu – stanowią rodzaj pogłębionej debaty, w trakcie której uczestnicy mają możliwość poznawać i prezentować różne stanowiska na dany temat (zwykle konfliktowy), odkrywać ich głębszy, psychologiczny wymiar i dzięki temu szukać nowych spojrzeń na stare problemy.
Procesy grupowe są coraz częściej stosowane na świecie jako skuteczny sposób facylitacji konfliktów i ważnych zagadnień, zarówno w małych grupach i organizacjach, jak i dużych, w tym międzynarodowych.
Stanowią wyjątkową okazję do pełniejszego zrozumienia danego zagadnienia, ale także do poznania samego siebie – odkrycia, jakich się dokonuje podczas procesów grupowych mają praktyczne odniesienie do wewnętrznych dylematów, z którymi się zmagamy w życiu.

Konieczność zapisów!
Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy na temat potrzeb i motywacji do uczestnictwa w zajęciach, bezpośrednio u prowadzącego pod numerem telefonu +48 601 376 474.
Adres: Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa.
Superwizja: Kate Jobe i Michał Duda.

Prowadzący, Mikołaj Czyż, jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu. Więcej informacji.

Proszę o punktualność (ze względu na formułę zajęć nie można uczestniczyć jedynie w części spotkania).

Całe spotkania będą rejestrowane na wideo, jedynie dla celów szkoleniowych prowadzącego (nagranie nie będzie upublicznione, służy jedynie do superwizji).