Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty

O Pracy z Procesem

Psychologia procesu / praca z procesem

Praca z procesem (psychologia procesu lub zorientowana na proces, POP) jest metodą psychoterapeutyczną wyrastającą z psychologii głębii C. G. Junga, współczesnej fizyki oraz taoizmu. Ponadto czerpie z wielu innych dziedzin nauki i kultury. Tworzy system badania, odkrywania i przekraczania granic indywidualnej i społecznej tożsamości, w tym sensie stanowiąc praktyczne narzędzie wspierające zmianę i rozwój. Zajmuje się przepływem doświadczenia (procesem).

Praca z procesem jest też filozofią i paradygmatem rozwiązywania konfliktów społecznych.

Przystępny opis podstaw metody znajduje się na stronach Instytutu Psychologii Procesu, a więcej informacji można znaleźć na podstronie zawierającej bibliografię i linki do zewnętrznych serwisów internetowych o pracy z procesem.


Twórcą pracy z procesem jest Arnold Mindell, doktor psychologii, analityk jungowski i fizyk. Od ponad czterdziestu lat tworzy i rozwija tą metodę wraz z zespołem swoich współpracowników i uczniów.