Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
8 12 2010

Wzorce uzależnień a mit osobisty dwudniowy warsztat

Uzależnienia

Jest to dwudniowy warsztat przeznaczony dla osób, które, pomimo tego, że od lat nie są aktywnie uzależnione lub nigdy nie były, wiedzą, że mają skłonność do nałogów i temat ten pozostaje dla nich żywy. Celem zajęć jest poszukiwanie i rozwijanie znaczenia, jakie kryje się za tendencją do uzależnienia; znaczenia, które odnosi się do wielkich zagadnień sensu indywidualnego życia, do mitu osobistego.

Same uzależnienia można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Celem tych warsztatów jest poszukiwanie związku, jakie osobiste tendencje do uzależnień mają z najgłębszymi wzorcami psychologicznymi. Kiedy te tendencje do konkretnych uzależnień od substancji lub zachowań zostaną potraktowane w sposób odpowiedzialny, z ciekawością i otwartością to zaczynają stanowić źródło zrozumienia i mogą nakreślić kierunek pełniejszego życia. Dzięki temu stanowią alternatywę dla ryzykowania życia poddając się uzależnieniu lub ryzykowania sensu życia, próbując odrzucić je w całości.

Serdecznie zapraszam osoby, które z osobistych (lub osobistych i zawodowych) powodów poszukują znaczenia i najgłębszych wartości w powtarzających się skłonnościach do uzależnień. Podczas zajęć będziemy także odkrywali, w jaki sposób można konstruktywnie te wartości realizować w życiu.

* Warsztat ma charakter rozwojowy i nie jest skierowany dla osób z aktywnym uzależnieniem bądź w trakcie trzeźwienia. Psychoterapia (praca z procesem) nie zastępuje terapii uzależnień.

 


UzależnieniaMiejsce: Ośrodek ZaProgiem >
Czas: Weekend, 14-15 kwietnia, 2012, g. 10-17.
Cena: 250zł
Kontakt: Mikołaj Czyż, [email protected] >
Superwizja: Joanna Dulińska.

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca