Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
28 10 2013

Uzależnienia a mityczny wymiar życia warsztat rozwoju osobistego

Uzależnienia / psychologia

„Kiedy sięgam po (…), po co wtedy rzeczywiście sięgam?”

Zapraszam na warsztat osoby, które chcą wiedzieć więcej o swojej „tendencji do uzależnienia”* oraz ludzi profesjonalnie zajmujących się tematami uzależnień, którzy zainteresowani są zgłębianiem zagadnienia również w wymiarze osobistym.

Refleksja nad naturą doświadczenia przeżywanego dzięki uzależnieniom jest rzadka i obarczona ograniczeniami (często brak dostępu do odpowiednich narzędzi) oraz zakazem kulturowym (tabu). Podczas warsztatu będziemy poszukiwać istoty tych doświadczeń i znaczenia, jakie mają w psychologii osoby oddającej się uzależnieniu oraz – szerzej – w kulturze, w której uzależnienie funkcjonuje.

Następnie poszukiwać będziemy głębszego kontekstu naszej tendencji do uzależnienia – związku między przeżyciami, po które sięgamy dzięki uzależnieniom a naszymi najgłębszymi wzorcami psychologicznymi, najwcześniejszymi doświadczeniami czy „mitem życiowym”.

Warsztat ma charakter seminarium – części teoretycznej towarzyszą ćwiczenia uczestników nad własnymi doświadczeniami.

* „Tendencja do uzależnienia” to skłonność, która nie musi być realizowana czy też rozwijać się w pełne uzależnienie. Koncepcja tendencji do uzależnień pozwala na badanie zachowań i dynamiki uzależnień, zanim nabiorą niebezpiecznych kształtów, co ma wymiar profilaktyczny. Zgodnie z teorią psychologii procesu każdy z nas do pewnego stopnia posiada takie tendencje.

Warsztat ma charakter rozwojowy i nie jest skierowany dla osób z aktywnym uzależnieniem bądź w trakcie trzeźwienia, zajęcia nie zastępują terapii uzależnień.


Miejsce: ul. Filtrowa 69 m 13, Warszawa >
Czas:
Cena: 200zł
Kontakt: Mikołaj Czyż, [email protected] >

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca