Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
1 04 2011

Kształt pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole Otwarte Forum

8 kwietnia odbędzie się Forum Otwarte dotyczące kształtu pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Więcej informacji w zaproszeniu (PDF).

Trenerzy i nauczyciele psychologii procesu od ponad 30 lat pracują z konfliktami i sporami na całym świecie. Celem tych działań jest coraz lepsze zrozumienie dynamiki konfliktów, zauważanie różnorodności zaangażowanych w nie stron i usprawnianie komunikacji między nimi. Centrum Dialogu Społecznego zostało założone przez osoby wykładające i kształcące się w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Celem CDS jest propagowanie i stosowanie metody Psychologii Procesu dla użytku publicznego w Polsce. CDS jest organizacją non-profit.