Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
2 05 2015

Akcja Głęboka Demokracja

Głęboka-DemokracjaAkcja Głęboka Demokracja jest inicjatywą nauczycieli i studentów Instytutu Psychologii Procesu. Ma służyć rozpowszechnianiu facylitacji metodami Głębokiej Demokracji. W jej ramach oferowana jest pomoc grupom, zespołom, społecznościom i organizacjom w podejmowaniu decyzji, realizacji celów, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z trudnymi relacjami.

Adresatem są podmioty z różnych środowisk m.in. organizacje biznesowe i pozarządowych, instytucje publiczne, społeczności sąsiedzkie, grupy małe i duże (nawet do 200 osób), również bardzo zróżnicowane pod względem wyznawanych poglądów, kulturowym, etnicznym, czy wyznaniowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie Akcji.

W przedsięwzięciu biorą udział:

 1. Katarzyna Bekier – Warszawa, Wrocław
 2. Dorota Biały – Warszawa
 3. Marzena Borowczak – Sopot
 4. Joanna Caffo – Nicea
 5. Mikołaj Czyż – Warszawa
 6. Marta Derecka – Gdańsk
 7. Michał Duda – Warszawa
 8. Joanna Dulińska – Warszawa
 9. Hanna Dunowska – Warszawa
 10. Anna Gabryjelska – Warszawa, Łódź
 11. Maciej Gendek – Poznań
 12. Kinga Merchel – Poznań
 13. Zbigniew Miłuński – Warszawa, Kraków
 14. Mateusz Ostrowski – Warszawa, Kraków
 15. Zofia Piłasiewicz – Augustów
 16. Ewa Reimshussel – Łódź
 17. Agata Roman – Warszawa
 18. Elżbieta Schroeder – Warszawa
 19. Agnieszka Serafin – Warszawa
 20. Anna Twardowska – Warszawa
 21. Justyna Wojciechowska – Rzeszów
 22. Małgorzata Zamłyńska – Warszawa
 23. Grzegorz Zieliński – Warszawa, Wrocław