Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
24 06 2016

Jakie są współczesne związki? cykl procesów grupowych

Z jakimi problemami borykają się obecnie pary i małżeństwa? W jaki sposób relacje są jednocześnie intymne, istnieją w szerszym nurcie społecznym i są przez niego definiowane? Czym są związki na różnych etapach swojego istnienia? Te albo inne, wyłaniające się pytania będą przedmiotem wspólnych poszukiwań i refleksji podczas zajęć.

Związki / małżeństwa / pary

Ostatnie dziesięciolecia były okresem intensywnych zmian społecznych i cywilizacyjnych. Częścią tych procesów było przekształcenie definicji i oczekiwań względem związków. To przeformułowanie stanowi wyzwanie, ale również okazję, żeby przyjrzeć się związkom, które tworzymy, ich dynamice i znaczeniu.

Zapraszam do wspólnego badania zagadnień dotyczących związków (niesformalizowanych i małżeństw). Dołącz do cyklu sześciu spotkań prowadzonych metodą „Procesów Grupowych” w Warszawie. Uczestnictwo jest nieodpłatne, wymagane są zapisy. Będziemy pracowali co tydzień w sobotę, w godzinach 18:30-20:30.

Zaproszenie skierowane jest do:

  • osób, dla których związki są ważne, trudne, ciekawe,
  • chcących lepiej rozumieć wpływ szerszego pola (kultura, społeczeństwo) na kształt związków,
  • zainteresowanych nowymi doświadczeniami i punktami widzenia – swoimi i pozostałych uczestników,
  • osób żyjących i nie żyjących w związku, każdej płci, w każdym wieku i o różnych światopoglądach.

Zajęcia nie stanowią terapii grupowej. Są okazją do pracy nad sobą, poznawania siebie i do zapoznania się z formułą procesów grupowych – służącej do facylitacji ważnych tematów społecznych i/lub konfliktów w grupach i organizacjach.

Cykl ma określone ramy – podzielony jest na szerokie tematy, natomiast na każdym spotkaniu wspólnie podejmować będziemy decyzję nad konkretnym zagadnieniem w obrębie danego obszaru. Każde spotkanie będzie miało taką samą strukturę: wstęp teoretyczny i krótką dyskusję, proces grupowy facylitowany przez prowadzącego, omówienie i krótkie zadanie podsumowujące.

Przykładowe tematy:

  • podział ról, obowiązki, oczekiwania, tworzenie rodziny, kochankowie, przyjaciele,
  • cel związku, wspólny kierunek czy kompromis, indywidualizm i „razem”, „blisko” i „daleko”,
  • jak powstają związki? czy przyjmujemy gotowe wzorce, czy też kształt relacji wyłania się w jej trakcie?
  • inwestycja czy zaangażowanie, kiedy walczyć a kiedy odejść?
  • co jest poza związkiem? o czym się nie mówi? zdrada, kłamstwo,
  • związki na różnych etapach życia i etapy istnienia związku.

Czym są procesy grupowe?

Procesy grupowe – metoda autorstwa Arnolda Mindella, twórcy Psychologii Procesu – stanowią rodzaj pogłębionej debaty, w trakcie której uczestnicy mają możliwość poznawać i prezentować różne stanowiska na dany temat (zwykle konfliktowy), odkrywać ich głębszy, psychologiczny wymiar i dzięki temu szukać nowych spojrzeń na stare problemy.
Procesy grupowe są coraz częściej stosowane na świecie jako skuteczny sposób facylitacji konfliktów i ważnych zagadnień, zarówno w małych grupach i organizacjach, jak i dużych, w tym międzynarodowych.
Stanowią wyjątkową okazję do pełniejszego zrozumienia danego zagadnienia, ale także do poznania samego siebie – odkrycia, jakich się dokonuje podczas procesów grupowych mają praktyczne odniesienie do wewnętrznych dylematów, z którymi się zmagamy w życiu.

Konieczność zapisów!
Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy na temat potrzeb i motywacji do uczestnictwa w zajęciach, bezpośrednio u prowadzącego pod numerem telefonu +48 601 376 474.
Adres: Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa.
Superwizja: Kate Jobe oraz Michał Duda.

Prowadzący, Mikołaj Czyż, jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu oraz współzałożycielem Centrum Rozwoju dla Par. Więcej informacji.

Proszę o punktualność (ze względu na formułę zajęć nie można uczestniczyć jedynie w części spotkania).

Całe spotkania będą rejestrowane na wideo, jedynie dla celów szkoleniowych prowadzącego (nagranie nie będzie upublicznione, służy jedynie do superwizji).

Jeśli chcesz otrzymać wiadomości o kolejnych edycjach i nowych warsztatach, zapisz się na newsletter >