Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
26 06 2016

Poza samotnością jednodniowy warsztat

Brak głębokich relacji z innymi, poczucie izolacji i wynikający z nich lęk stanowią doświadczenie znacznej części ludzi. Mają one przebieg tymczasowy albo stają się chroniczne, egzystencjalne. Często wiążą się ze wstydem, poczuciem winy, i mogą być przyczyną wtórnych trudności ze zdrowiem (np. w postaci nałogów).
Samotność dotyczy wielu zagadnień, m. in. przekonania o własnej niskiej wartości, poczucia odrzucenia, umiejętności relacyjnych, trwałych wzorców postępowania, społecznych ról, czy dyskryminacji. Jest ważnym i złożonym zjawiskiem. Dla wielu z nas jest życiowym wyzwaniem.

Samotność / izolacja

Pragniemy tworzyć pełniejsze relacje i zarazem przeżywamy frustrację i ból niemożności, wielokrotnych, daremnych prób: przeżywamy nadzieję i rozczarowanie. Taka dwoistość, napięcie między tymi skrajnymi stanami, zaburza uwagę i utrudnia obserwację równolegle zachodzących zjawisk.

Cel tego jednodniowego warsztatu oczywiście nie obejmuje całości tematu samotności. Będziemy się więc koncentrować na konkretnym zagadnieniu: poszukiwaniu sposobów działania, wykraczających poza nadzieję („tym razem się uda!”) i bez-nadzieję („zawsze już będzie tak, jak jest”). Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej (ćwiczenia).

Warsztat odbędzie się w niewielkiej grupie. Zapraszam osoby w każdym wieku, o różnych poglądach, pochodzeniu, wierze, czy orientacji. Wykonywanie ćwiczeń i dzielenie się swoimi doświadczeniami są oczywiście dobrowolne a całość odbywa się w atmosferze poszanowania indywidualnych doświadczeń, trudności i prywatności.


Miejsce: Filtrowa 69 lok 13, Warszawa >
Czas: 17 lipca,
Cena: 250zł, 200zł jeśli wpłata zostanie zaksięgowana do 9 lipca włącznie.
Kontakt: Mikołaj Czyż, [email protected] >
Superwizja: Kate Jobe

Rezerwacja miejsca potwierdzana jest opłatą za zajęcia. Wpłaty są zwracane w wypadku odwołania warsztatu, natomiast nie są zwracane w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.