Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
24 08 2017

Rola elit a sprawiedliwość społeczna otwarte zajęcia / facylitacja

Jak radzimy sobie z nierównomiernym dostępem do przywilejów? Czy elity są „złe”? W jaki sposób ich funkcja jest odzwierciedleniem indywidualnych wartości obywateli?

Zapraszam na spotkanie o relacji elit (politycznych, finansowych, i innych) z ogółem społeczeństwa.

Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy o tym, jak przywileje przejawiają się w doświadczeniu każdego z nas; jakie głębsze wartości, przekonania bądź stanowiska obecne są w relacji elit do reszty (i odwrotnie). Kluczowym zagadnieniem będzie poznawanie różnych stanowisk wyłaniających się w kontekście badanego tematu i ich dynamiki (a nie tylko poszukiwanie prawdy, rozwiązań czy kompromisów).

W ramach tego szerokiego tematu uczestnicy wspólnie wybiorą bardziej szczegółowe zagadnienie, na którym następnie skupimy się w ramach dalszej dyskusji. Jej przebieg będzie ustrukturalizowany i facylitowany (prowadzony).

Zaproszenie skierowane jest do osób w każdym wieku i o różnych światopoglądach, które chcą lepiej rozumieć relacje między społecznym a osobistym wymiarem konfliktów oraz ciekawe są innych sposobów doświadczania i punktów widzenia.

Konieczność zapisów!
Uczestnictwo jest nieodpłatne, wymagane są zapisy (email lub telefon). Grupa będzie kameralna (<12 osób). Proszę o punktualność - ze względu na formułę zajęć nie można uczestniczyć jedynie w części spotkania. Spotkanie zaczyna się o g. 18:00 środę, 30. sierpnia i będzie trwać około dwóch godzin. Adres: ul. Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa.

Prowadzący, Mikołaj Czyż, jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu, więcej informacji. Spotkanie będzie rejestrowane na wideo, wyłącznie do celów szkoleniowych prowadzącego (nagranie nie będzie upublicznione).

Formuła zajęć opiera się na praktycznych narzędziach psychologii procesu do pracy z konfliktami i facylitacji zjawisk występujących w grupach (czy społecznościach) – procesie grupowym. Przypomina panel dyskusyjny, ale też różni się od niego; celem jest przede wszystkim zwiększanie świadomości stanowisk występujących w ramach danego zagadnienia, badanie ich wzajemnych oddziaływań i dynamiki (ról lub „figur”) oraz odnajdywanie ich osobistego wymiaru.