Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
15 05 2014

Psychologia zorientowana na proces dla organizacji konsultacje dla NGOs

Psychologia dla organizacjiZapraszam do udziału w nieodpłatnych konsultacjach stanowiących część projektu badawczego zastosowania koncepcji psychologii procesu w organizacjach. Zaproszenie skierowane jest do fundacji i organizacji pożytku publicznego napotykających długotrwałe trudności w realizacji swoich celów.

Celem konsultacji jest pomoc podmiotom, których rozwój lub funkcjonowanie zagrożone są szczególnie:

  • przewlekłymi konfliktami z innymi podmiotami/grupami lub wewnątrz organizacji,
  • „utknięciem”, brakiem energii lub „wypaleniem”,
  • trudną lub niezrozumiałą atmosferą wewnątrz organizacji,
  • nadmierną rotacją pracowników.

Struktury i komunikacja

Organizacje działają w oparciu o cele i interesy tworzących je osób i grup. Realizacja tych celów zależna jest od szeregu czynników, procesów wewnątrz grupy lub między organizacją a innymi podmiotami/stronami. Celem konsultacji jest odkrycie struktur i komunikacji, które uchodzą uwadze uczestniczących w niej stron a jednocześnie mają istotny wpływ na ich zachowania.

Tak odkryta wiedza może być wykorzystana do bardziej efektywnej realizacji potrzeb organizacji lub do wzbogacenia lub przeformułowania jej celów.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji o podmiocie, w imieniu którego występują wraz z informacją o zdiagnozowanym problemie lub trudnościach (jeśli jest to możliwe jedno lub dwa zdania). Jestem psychoterapeutą oraz absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, więcej o moich kwalifikacjach i doświadczeniu można przeczytać tutaj.