Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty

Wpisy oznaczone słowem: Zurych

Treści dotyczące największego miasta Szwajcarii.


2 07 2012

30 lat psychologii zorientowanej na proces film

Film Thierriego Weidmanna o początkach psychologii procesu dr. Arnolda Mindella w latach 70. tych XX w.

21 02 2012

Globalne wypalenie: konflikt, kryzys i zmiana Konferencja IAPOP 2012

Od 28 do 30 kwietnia, w Zurichu, odbędzie się konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Zorientowanej na Proces.