Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty

Wpisy oznaczone słowem: teoria

Podstawy teoretyczne oraz wiedza dotyczące psychoterapii i psychologii procesu.


17 01 2010

O Pracy z Procesem

Psychologia Zorientowana na Proces (praca z procesem) jest paradygmatem stworzonym i rozwijanym w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez analityka jungowskiego dr. Arnolda Mindella wraz z zespołem współpracowników. Początkowo stosowany był jedynie jako forma psychoterapii a obecnie jego aplikacje obejmują również facylitację i pracę z konfliktami (również społecznymi).