Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty

Wpisy oznaczone słowem: praca z procesem

Praca z procesem albo Psychologia Zorientowana na Proces lub Psychologia Procesu (ang. Process Oriented Psychology).


17 01 2010

O Pracy z Procesem

Psychologia Zorientowana na Proces (praca z procesem) jest paradygmatem stworzonym i rozwijanym w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez analityka jungowskiego dr. Arnolda Mindella wraz z zespołem współpracowników. Początkowo stosowany był jedynie jako forma psychoterapii a obecnie jego aplikacje obejmują również facylitację i pracę z konfliktami (również społecznymi).

1 06 2008

Warsztat o nieśmiałości

“Jaka mogłabym być, gdybym nie była nieśmiała? jaki mógłbym być, gdybym nie był nieśmiały?” – Warsztat dla osób nieśmiałych.