Mikołaj Czyż
praca z procesem — Psychoterapia i Warsztaty

Praca psychoterapeutyczna z parami

Związki - ilustracjaZwiązki stanowią jeden z najważniejszych obszarów życia. Nic więc dziwnego, że jest to miejsce wielkich radości i trudności, oraz sfera zainteresowania i pomocy psychoterapii.

Zobacz stronę Centrum Rozwoju dla Par >
(projekt wspólny z psychoterapeutką Agnieszką Serafin)

Do kogo jest skierowana?

Psychoterapia par przeznaczona jest dla małżeństw oraz związków o charakterze intymnym, ale też dla osób będących w relacjach innego rodzaju (przyjaciół, krewnych), które zainteresowane są pracą terapeutyczną nad wspólnymi problemami lub nad rozwijaniem łączącego ich związku.

Jakie są cele terapii małżeńskiej?

Cel terapii wypływa od zainteresowanych pracą osób i określany jest roboczo podczas konsultacji. Może nim być zaadresowanie konkretnych trudności, jak konflikty, zarzuty, problemy seksualne, ale też tematy mniej specyficzne, jak frustracja, trudna atmosfera, nuda, czy poszukiwanie aktualnego sensu relacji.

Praca z procesem opiera się na podejściu, które koncentruje się na odkrywaniu znaczenia zdarzeń w relacji, a nie na ich ocenie lub dawaniu rad.

Czym psychoterapia par różni się od terapii indywidualnej?

Psychoterapia tego rodzaju bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa kim partnerzy stają się w stosunku do siebie w relacji, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, i po co tak się dzieje, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Psychoterapia par traktuje relację jako podmiot wykraczający poza indywidualną psychologię partnerów, i na relacji skupia swoją uwagę (w razie potrzeby sugerując indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretnymi zagadnieniami).

Jak długo trwa psychoterapia par?

Praca z parami lub małżeństwami zwykle trwa krócej niż psychoterapia indywidualna. Znaczna część terapii par i małżeństw kończy się po kilku lub kilkunastu sesjach.

Umów się na konsultację >